Van “weekend-papa” naar gelijkwaardige ouder

Meer dan regelmatig sta ik vaders bij die hun kinderen na scheiding voor hun gevoel te weinig zien. Meestal is er na scheiding een ouderwetse/klassieke weekendregeling afgesproken, waarin vaders hun kinderen eens in de veertien dagen een weekend bij zich hebben. Wanneer deze vaders deze regeling graag willen uitbreiden, gaat dat helaas niet zonder slag of stoot.

De wet bepaalt sinds 2009 expliciet dat kinderen na scheiding recht hebben op een “gelijkwaardig ouderschap”.

PWM-Advocaten-Beverwijk-Van-weekend-papa-naar-gelijkwaardige-ouderDeze term betekent echter niet dat er altijd sprake moet zijn van een co-ouderschap (50/50-verdeling). De professionals menen dat kinderen zoveel mogelijk in contact met beide ouders moeten opgroeien, maar zij zijn het erover eens dat de kwalitatieve invulling van die tijd veel belangrijker is dan de kwantitatieve tijd die een ouder een kind doorbrengt. Kwaliteit gaat dus voor kwantiteit.

Een uitbreiding van de klassieke weekendregeling, waarbij vaders hun kinderen voorafgaand aan een omgangsperiode uit school ophalen en in de ochtend na de omgangsperiode weer naar school brengen, komt de kwaliteit van het contact tussen vader en kinderen ten goede. Met een dergelijke uitbreiding wordt de vader op deze wijze meer betrokken bij het dagelijkse (school)leven van zijn kinderen. Zo krijgt ook hij te maken met het opstaanritueel van de kinderen op schooldagen, ziet/spreekt hij andere ouders van klasgenootjes op het schoolplein en wordt hij ook meer verantwoordelijk voor de zaken die bij dit dagelijkse (school)leven komen kijken, zoals huiswerkbegeleiding en wekelijkse bedtijden.

De vader wordt dan steeds minder een “weekend-papa” en steeds meer een gelijkwaardig/volwaardig ouder zoals de wet heeft bedoeld en waarvan de professionals menen dat dit in het belang is van kinderen.

Gelukkig heeft de rechtspraak zich de afgelopen jaren in deze richting ontwikkeld en hoef je als vader niet zomaar genoegen te nemen met minder.

Zorgregelingen die bijvoorbeeld eens in de veertien dagen beginnen op donderdag- of vrijdagmiddag uit school en eindigen op maandag- of dinsdagochtend naar school en in de week erop van woensdagmiddag uit school en donderdagochtend naar school zijn tegenwoordig redelijk standaard.

Ook is er meer steeds meer ruimte voor skype-/face time of whatsapp- contact met de andere ouders als de kinderen bij de ene ouder verblijven. Doorgaans geven kinderen ook zelf aan blij te zijn met dergelijke regelingen. Zij zijn en blijven kind van beide ouders en willen deze beide ouders het liefst zoveel mogelijk blijven zien.

Vragen?

Mocht u ontevreden zijn over een afgesproken zorgregeling neemt u dan vooral eens vrijblijvend contact op met mij. Wellicht kan ik samen met u kijken naar de mogelijkheden.

Dit artikel is geschreven door: