Bent u ondernemer met personeel? Met deze veranderingen in het arbeidsrecht in 2020 dient u rekening te houden.

Het arbeidsrecht is altijd in beweging. Ieder jaar wijzigen wetten en worden regelingen aangepast. In 2020 is er heel veel anders geworden: eerst met de invoering per 1 januari 2020 van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) en het gewijzigde ambtenarenrecht, maar natuurlijk ook vanwege covid-19.

Wat gebeurde er ook alweer in 2020?

Graag zetten we daarom nog even op een rijtje wat er het afgelopen jaar wijzigde:

1. Op 1 januari 2020 trad de Wab in werking. Dat betekent dat:

  • de ketenregeling werd verruimd. Sinds 1 januari 2020 kunt u werknemers maximaal 3 tijdelijke contracten van in totaal 3 jaar aanbieden, zonder dat er een  vast dienstverband ontstaat.
  • er strengere regels kwamen voor oproepkrachten. Daarbij is belangrijk dat u als werkgever oproepkrachten in hun 13e maand een aanbod moet doen voor een vast aantal uren, gebaseerd op het gemiddeld  aantal uren in de voorgaande 12 maanden. Houd daar dus rekening mee bij de oproepkrachten die op 1 januari 2020 zijn gestart?
  • er strengere regels kwamen voor werknemers die op payrollbasis werken,
  • het mogelijk werd om bij ontslag meerdere afzonderlijke ontslaggronden te combineren.
  • de transitievergoeding werd versoberd.

2. Op 1 januari 2020 trad ook de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Hierdoor vallen de meeste ambtenaren nu onder het reguliere arbeidsrecht; 

3. Sinds 1 april 2020 kunt u gebruik maken van de Regeling compensatie transitievergoeding. Dit betekent dat u als werkgever bij het UWV de transitievergoeding  kunnen terugvragen die u heeft betaald aan werknemers die u hebt moeten ontslaan wegens langdurige (meer dan 104 weken) arbeidsongeschiktheid;  

4. Met de invoering van de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) op 1 juli  2020 mogen partners, na de komst van een baby, maximaal 6 weken geboorteverlof opnemen. Daarvan moet u 1 week betalen, voor de andere 5  weken aanvullend geboorteverlof verzorgt het UWV een uitkering van 70% van het  loon. 

Maar wat brengt 2021?

Qua wet- en regelgeving zal 2021 niet zulke grote wijzigingen in het arbeidsrecht met zich meebrengen als 2020. Maar ook 2021 zal ongetwijfeld een roerig jaar worden.

Als gevolg van de coronapandemie zijn op dit moment veel bedrijven aan het reorganiseren. Dat is het gevolg van de NOW 3.0 die loopt tot 1 juli 2021. Bovendien wordt verwacht dat veel bedrijven na afloop van de  steunmaatregelen uiteindelijk alsnog failliet zullen gaan, met veel banenverlies tot gevolg.

Op dit moment is voor 2021 het volgende bekend:

1. Per 1 januari 2021 is de mogelijkheid om werknemers die veel thuiswerken een onbelaste vaste reiskostenvergoeding te blijven betalen komen te vervallen. Vanaf die datum mogen alleen nog de daadwerkelijk gemaakte reiskosten onbelast worden vergoed. Reist de werknemer 36 weken of 128 dagen per jaar naar een vaste werkplek? Dan mag nog steeds een vaste onbelaste reiskostenvergoeding worden betaald.

Op dit moment is voor 2021 het volgende bekend:

2. Eveneens is per 1 januari 2021 de regeling die ziet op de vaste vergoeding voor kleine kosten vervallen. Een vaste thuiswerkvergoeding zit er dus op basis van die regeling niet meer in. Naar verwachting zullen er in 2021 nieuwe regelingen komen die het (onbelast) vergoeden van een combinatie van reiskosten en thuiswerkkosten mogelijk maken.  

3. Vanaf 1 januari 2021 krijgen kleine werkgevers die hun onderneming stoppen wegens pensionering, ziekte of overlijden, onder voorwaarden, recht op compensatie van de transitievergoeding.

Vragen?

PWM Advocaten houdt u per 1 januari 2021 op de hoogte van interessante wijzigingen en uitspraken in het arbeidsrecht. Heeft u een arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan gerust contact op met Wijnand Westerman: westerman@pwmadvocaten.nl of 06 50 73 43 20

Dit artikel is geschreven door: