Bent u uitgenodigd voor verhoor bij politie? Het is dan verstandig dit bericht eerst goed te lezen.

Dit betreft een algemeen bericht, die u wat meer informatie zal geven en gaat over wat u kunt doen wanneer u door de politie bent uitgenodigd voor een verhoor.

Het eerste verhoor is immers een belangrijk punt in uw strafzaak en kan van grote invloed zijn op de uitkomst van uw zaak.

De ontbiedingsbrief.

PWM-Advocaten-Beverwijk-Wat-te-doen-als-u-bent-uitgenodigd-voor-verhoor-bij-de-politieAfbeeldingIn de brief van de politie staat hoe laat en waar u moet verschijnen.

Zodra u de uitnodigingsbrief ontvangt, adviseer ik u om direct contact te zoeken met een advocaat. Al is het enkel om u voorafgaand aan het verhoor te laten adviseren.

Wanneer u niet op de brief reageert loopt u het risico dat u aangehouden wordt. In dat geval heeft u waarschijnlijk wel recht op een advocaat die u niet zelf hoeft te betalen.

Vaststellen identiteit.

Voorafgaand aan het verhoor bestaat de kans dat de politie op het politiebureau uw identiteit wenst vast te stellen (afnemen van vingerafdrukken en het maken van een foto).

U hoeft hier niet aan mee te werken, maar de politie kan u dan wel dwingen. Wijsheid is om te vragen of volstaan kan worden met het tonen van een geldig identiteitsbewijs. 

Het verhoor.

Het verhoor wordt opgedeeld in tweeën. Allereerst doorgaans het “sociale” verhoor. Hierin worden vragen gesteld over onder meer uw persoon, uw inkomen en uw middelengebruik.

Let goed op dat deze vragen ook al over de zaak kunnen gaan en een link kan zijn naar de verdenking. Wees dus alert.

Na het sociale verhoor, begint het “zakelijke” verhoor. Hierin krijgt u de meer specifieke vragen over de verdenking waarvoor u uitgenodigd bent voor het verhoor.

Aan het einde van het verhoor wordt u gevraagd of u het verhoor wenst door te lezen en/of te tekenen. U bent niet verplicht om voor akkoord te tekenen. Ik adviseer u het verhoor door te lezen en indien er onjuistheden staan, dit op te merken en te laten wijzigen. Het is immers uw verklaring.

Strategie.

Wat dient u te verklaren? Een advocaat kan u slechts van advies voorzien indien met u de zaak is besproken. In zijn algemeenheid kan hier weinig over worden gezegd, omdat dit van meerdere factoren afhangt.

Advocaat tijdens verhoor.

Als er een advocaat bij het verhoor zit, zal een verbalisant zich sneller aan de regels houden en geen ontoelaatbare druk zetten. Wij hebben het recht de politie erop te wijzen als u een vraag niet begrijpt of als er te veel druk op u wordt gezet.

Verder kunt u tijdens het verhoor om een onderbreking vragen om te overleggen met uw advocaat. Een advocaat neemt u op alle mogelijke manieren in bescherming.

Kosten rechtsbijstand.

Indien u niet bent aangehouden en u zelf de kosten van de advocaat dient te betalen, kunt u vooraf vragen om een inschatting van de kosten, zodat u niet voor verrassingen achteraf komt te staan. De kosten zijn natuurlijk afhankelijk van de aard van de zaak.

Indien de zaak geseponeerd wordt, of indien u later vrijgesproken wordt, kan het zo zijn dat u recht hebt op vergoeding van uw advocaatkosten. Ook dat regelt uw advocaat voor u.

Conclusie.

Het is vrijwel altijd verstandig een advocaat mee te nemen naar een verhoor.

Indien u uitgenodigd bent op het politiebureau, is het wijsheid zo snel mogelijk een advocaat te bellen en niet tot het laatste moment te wachten. Een juiste procespositie kan u later veel narigheid gespaard blijven.

Dit artikel is geschreven door: