Afgelopen maand heb ik in een tweetal strafzaken een geslaagd beroep op zelfverdediging dan wel verdediging van een ander (noodweer/noodweerexces) gedaan.

Dit hoewel in de ene zaak cliënt te lang door is gegaan in de verdediging en in de andere zaak het verdedigingsmiddel dat cliënt gebruikt heeft te zwaar kon worden geacht.

Hof Amsterdam: extensief noodweerexces

In de zaak bij het hof Amsterdam ging het erom dat de broer van de man die ik bijstond werd aangevallen en hij zijn broer tegen deze aanval wilde beschermen. Het punt van discussie was echter dat hij te lang door was gegaan in de verdediging. De man heeft een persoon nog een schop tegen het hoofd gegeven, nadat hij al in bedwang werd gehouden.

Toch hebben we de zaak gewonnen doordat het hof -kort gezegd- het aannemelijk vond dat deze schop in een nog voortdurende hevige gemoedsbeweging heeft plaatsgevonden. De man heeft daardoor niet strafbaar gehandeld (zie uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2021:115).

Rechtbank Amsterdam: noodweer

In de zaak bij de rechtbank Amsterdam is een geslaagd beroep op noodweer gedaan. In deze zaak stond ik een man bij die verweten werd dat hij een glas tegen het gezicht van een ander had gegooid en hem daarnaast had geslagen. De man is door de rechter vrijgesproken om de reden dat in deze situatie niet van hem kon worden gevergd dat hij anders had gehandeld. Dit vanwege dat er in zeer korte tijd grof geweld tegen hem en zijn vrienden gebruikt werd.

Vragen

Mocht u in een soortgelijke situatie verkeren neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Dit artikel is geschreven door: