KiFiD wijst rechtsbijstandsverzekeraar terecht: ook vrije advocaatkeuze als het niet tot een rechtszaak komt.

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) heeft op 24 april 2021 geoordeeld dat ook in een buitengerechtelijke procedure een verzekerde recht heeft op vrije advocaatkeuze. Dit oordeel komt overeen met een uitspraak van het Europese Hof van Justitie d.d. 14 mei 2020 die vorig jaar al – na een prejudiciële vraag uit België – tot grote zorgen bij rechtsbijstandsverzekeraars leidde.

Een enorme verruiming van het begrip ‘gerechtelijke procedure’

PWM-Advocaten-Beverwijk-KiFiD-wijst-rechtsbijstandsverzekeraar-terecht--ook-vrije-advocaatkeuze-als-het-niet-tot-een-rechtszaak-komt-AfbeeldingWaar die verzekeraars de uitspraak van het Europese Hof van Justitie afdeden met: “… maar dat was in België.” en “ Wij vinden dat het niet van toepassing is.” maakt het oordeel van het KiFiD dat onder het begrip een ‘gerechtelijke procedure’ ook een buitengerechtelijk minnelijk traject moet worden verstaan. Dit houdt dus een enorme verruiming van het begrip ‘gerechtelijke procedure’ in. Het KiFid overweegt daartoe onder andere: “Elke fase die kan leiden tot een procedure bij de rechter, dus ook een buitengerechtelijke zoals bemiddeling of mediation, valt onder het begrip ‘gerechtelijke procedure’.” Dit is ook volstrekt logisch omdat alles wat aan een gerechtelijke procedure voorafgaat, van invloed is/kan zijn op een eventuele gerechtelijke procedure.

Recentelijk moest de Geschillencommissie van Kifid oordelen over een geschil tussen een triatlete en haar rechtsbijstandsverzekeraar DAS. De atlete had een advocaat ingeschakeld om een artikel over haar in een tijdschrift van de Nederlandse Triatlonbond te laten rectificeren. De DAS weigerde de kosten van haar advocaat te betalen omdat partijen zonder tussenkomst van de rechter een regeling hadden weten te treffen. Er was dus enkel sprake van een buitengerechtelijk traject. Omdat de zaak niet aan een rechter voorgelegd was, vond de DAS dat haar verzekerde geen recht op vrije advocaatkeuze had en dat zij haar advocaatkosten zelf moest betalen. Daar was de triatlete het niet mee eens en legde de kwestie voor aan het KiFid.

DAS dient alsnog de kosten te vergoeden.

Het KiFid wees in een bindend advies de vordering van de atlete toe, inhoudende dat de DAS alsnog haar advocaatkosten diende te betalen. Het KiFid baseerde haar oordeel dus op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van ongeveer een jaar geleden (14 mei 2020).

De overwegingen van KiFid leidden ertoe dat de atlete dus in haar geschil recht had op gefinancierde rechtsbijstand en op vrije advocaatkeuze. DAS moet daarom de kosten voor de advocaat vergoeden, tot het kostenmaximum van € 5.000,=.

DAS in beroep.

DAS is het niet eens met dit oordeel van het KiFiD en legt het oordeel voor aan de Commissie van Beroep. De DAS stelt op haar eigen website van mening te zijn dat de maatschappelijke functie van rechtsbijstand door deze uitspraak verloren dreigt te gaan en dat de uitspraak zal leiden tot verminderde toegang tot het recht door te hoge kosten. “Door de uitspraak van Kifid wordt er een bijl gelegd aan de wortels van het systeem van rechtsbijstandverzekeringen in Nederland.” DAS zal in dat beroep betogen dat de toegang tot het recht niet vrijer maar juist beperkter zal worden omdat –  aldus DAS – de kosten voor rechtsbijstandsverzekeraars niet meer betaalbaar én beheersbaar zijn.

Het Verbond van Verzekeraars steunt het beroep van DAS.

Dat het KiFiD hier bij haar oordeel al rekening mee heeft gehouden blijkt al uit haar uitspraak. Naar het oordeel van het KiFiD ligt hier een taak voor zowel rechtsbijstandsverzekeraars als advocaten om de voor rechtsbijstand verzekerde cliënten hierover deugdelijk te informeren zodat zij daar zelf een beslissing over kunnen nemen.

Het Verbond van Verzekeraars steunt het beroep van DAS.

Lees hier de volledige uitspraak van het KiFid.

Heeft u een advocaat of juridisch advies nodig?

Neem gerust contact met mij – Wijnand Westerman – op via westerman@pwmadvocaten.nl of 06-50734220.

Dit artikel is geschreven door:

Mr. Wijnand Westerman