Is het zinloos om tegen het CBR te procederen? Zeker niet!

Het CBR is het overheidsorgaan dat zich bezig houdt met de veiligheid op de weg. Heb je bijvoorbeeld gereden met drank of drugs in het verkeer?

Dan kijkt het CBR of je nog wel rijgeschikt bent of dat je een cursus moet volgen of gewoon niet meer mag rijden. De verkeersveiligheid staat voorop en dat is maar goed ook.

Voorbeeld casus waarbij we er voor kozen om tegen het CBR te procederen.

PWM-Advocaten-Beverwijk-Het-CBR--zinloos-om-tegen-te-procederen-of-toch-niet-AfbeeldingAan de andere kant valt op dat het CBR soms steeds meer zaken naar zich toe trekt, dat een soms absurd strenge houding van keuringsartsen wordt verwacht waardoor je het idee krijgt dat het de bedoeling is dat van iedereen die eenmalig de fout in is gegaan zijn rijbewijs moet worden afgepakt.

Procederen tegen het CBR op basis van pure persoonlijke belangen (“ik heb mijn rijbewijs nodig voor mijn werk” ) is zinloos. Het wettelijk systeem is zo ingericht dat dit geen relevante factor is bij de vraag of je je rijbewijs terug krijgt.

Steeds vaker valt alleen wel op dat het CBR probeert haar zeer ruime bevoegdheid nog meer te verruimen.

Zo bepaalt de wet dat in geval van rijden onder invloed van drugs een proces verbaal van de politie beschikbaar moet zijn waarin wordt uitgelegd op basis van welke kenmerken er getwijfeld moet worden aan de rijgeschiktheid.

Dit is zo bepaald omdat de aanwezigheid van drugs in je lichaam niet noodzakelijkerwijs de rijvaardigheid beïnvloedt.

Succesvol een inbeslagname rijbewijs aangevochten.

Vorig jaar stond ik een man bij die eenmalig in Duitsland met een pilletje op had gereden. Hij was daarvoor bekeurd en dacht dat daar de kous mee af was. Nee dus, want het CBR wilde dat hij een onderzoek naar zijn rijgeschiktheid zou ondergaan.

Dit hebben we aangevochten en gewonnen. De Nederlandse politie had namelijk niet een proces verbaal opgesteld waarin zij omschreven of de bestuurder wel of niet rijgeschikt was: het vond immers in Duitsland plaats en de Duitse politie had daar niets over opgeschreven. Dus was er geen bevoegdheid voor het CBR om dit onderzoek – dat overigens veel geld voor het CBR in het laatje brengt – op te leggen.

Het CBR heeft naar aanleiding hiervan de werkwijze aangepast en de trukendoos opengegooid. Wanneer nu iemand in het buitenland werd gepakt met rijden met drugs, werd deze persoon per definitie aangemerkt als vermoedelijk ernstig gestoord. Want bij een vermoeden van ernstige stoornissen mag het CBR natuurlijk ook een onderzoek uitvoeren.

Het CBR gebruikt haar bevoegdheid niet altijd waarvoor het bedoeld is.

Duidelijk is dat het CBR hier haar bevoegdheid gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is. Toen ik dit jaar een client trof met dit geval, zijn we dan ook meteen gaan procederen, en met succes!

De rechter heeft in een spoedprocedure geoordeeld dat het CBR in een dergelijk geval geen bevoegdheid heeft en dat dan dus geen onderzoek mag plaats te vinden. Conclusie: rijbewijs terug naar de client.

Kortom, ontvangt u een brief van het CBR en ziet u het niet meer zitten? Laat deze dan altijd even door de gratis Quick-scan van ons kantoor gaan. Wellicht bent u het volgende succesverhaal in een blog!

Dit artikel is geschreven door: