Advocaat Contractenrecht.

Gaat u zakelijke verbintenis aan? Een advocaat contractenrecht kan u bijstaan in uw rechten en het opmaken van de verbintenis.

Het deel van het recht dat zich bezig houdt met contracten en overeenkomsten wordt “Contractenrecht” genoemd.

Het contractenrecht behandelt de regels over de duur en het eindigen van overeenkomsten, maar gaat tevens over het opstellen en toepassen van overeenkomsten. Een andere naam voor alle regels over zulke verbintenissen is “Algemeen Verbintenissenrecht”

PWM-Advocaten-Beverwijk-Advocaat-contractenrecht

De definitie en geldigheid van een zakelijke verbintenis is heel duidelijk vastgesteld.

Een verbintenis kan – kort gezegd – gedefinieerd worden als een vermogensrechtelijke rechtsbetrekking tussen twee of meer partijen op grond waarvan de ene partij een bepaalde prestatie dient te verrichten, waar de andere partij recht op heeft.

Contractsvrijheid is in het Nederlands recht een groot goed. Partijen mogen in principe overeenkomen wat ze willen. Maar de wet geeft wel een aantal beperkingen, zoals strijd met de wet en/of de goede zeden. Overeenkomsten die daarmee in strijd zijn, zijn nietig. De nakoming van zulke overeenkomsten zij niet rechtens afdwingbaar omdat de afspraak überhaupt niet gemaakt had worden.

Uw gespecialiseerde advocaat:

Bij gerechtigheid is snelheid vaak van groot belang.

Schroom daarom niet nu vrijblijvend contact op te nemen met PWM Advocaten.