Skip to main content

Advocaat Arbeidsrecht.

Een advocaat arbeidsrecht staat u als werkgever bij juridische personeelszaken.

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer de werknemer zich verbindt tegen loon onder het gezag van de werkgever te werken. Maar het is meer dan dat.

Het arbeidsrecht zorgt ten eerste voor duidelijkheid bij het aangaan van de arbeidsovereenkomsten en geeft regels voor gebeurtenissen tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst zoals ziekte, wijziging van functie en slecht functioneren van de werknemer.

PWM-Advocaten-Beverwijk-Advocaat-Arbeidsrecht

Het nut en de functie van arbeidsrecht.

Het arbeidsrecht bepaalt ook op welke wijze arbeidsovereenkomsten uiteindelijk kunnen worden beëindigd.

Het arbeidsrecht regelt dus de arbeidsverhouding tussen een werkgever en diens werknemers, vooral met de gedachte om de afhankelijke werknemer te beschermen door regels voor te schrijven waar de werkgever en werknemer zich aan dienen te houden.

Overeenkomsten van opdracht en van aanneming van werk.

Arbeid kan ook verricht worden op basis van een overeenkomst van opdracht of op basis van aanneming van werk. Bij aanneming van werk wordt er iets gemaakt, er komt een werk van stoffelijke aard tot stand. Er wordt bijvoorbeeld een muurtje gemetseld. Bij een overeenkomst van opdracht leidt de arbeid niet tot een werk van stoffelijke aard. Denk bijvoorbeeld aan het geven van advies.

Door arbeidsrechtelijke zaken vóóraf goed te regelen, kunnen veel problemen worden voorkomen. Daarom is het verstandig dat PWM Advocaten al in een vroeg stadium meedenkt over arbeidsrechtelijke kwesties.  Voorkomen is beter dan genezen, maar ook voordeliger.

Ontstaat er uiteindelijk toch een geschil? Dan is een gang naar de kantonrechter niet per se de beste oplossing. Het is vaak voor alle partijen het beste om rond de tafel zitten en de zaak te bespreken. Vaak resulteert dit in een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Uw gespecialiseerde advocaat:

Bij gerechtigheid is snelheid vaak van groot belang.

Schroom daarom niet nu vrijblijvend contact op te nemen met PWM Advocaten.