Advocaat WIA Zaken.

Een advocaat WIA zaken kan u bijstaan bij het goed regelen van uw uitkering.

Als u langer dan twee jaar ziek bent, betaalt uw werkgever uw loon niet langer door. Op dat moment kunt u voor een WIA uitkering van het UWV in aanmerking komen.

Het UWV kijkt dan naar de functies die u in theorie zou moeten kunnen uitvoeren, rekening houdende met uw beperkingen. Op basis van het verschil tussen het uurloon dat u verdiende en het uurloon dat u op basis van uw beperkingen inmiddels zou moeten kunnen verdienen, wordt de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld.

PWM-Advocaten-Beverwijk-Advocaat-WIA-Zaken

Een advocaat WIA zaken kan u bijstaan bij het goed regelen van uw uitkering.

Is het inkomensverschil meer dan 35% dan komt u voor een WIA uitkering in aanmerking. Valt u daar (net) onder, dan krijgt u geen uitkering. Kortom: het is dus van groot belang dat goed naar uw beperkingen worden gekeken. Hoe meer beperkingen worden aangenomen, hoe groter de kans op een uitkering of een hogere uitkering.

PWM Advocaten laat zich voor het beoordelen van beperkingen adviseren door onafhankelijke verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen die de rapportages van het UWV kritisch tegen het licht houden. Dergelijke door PWM ingeschakelde deskundigen kunnen vervolgens ook de rechtbank voorlichten.

Is uw WIA uitkeringsaanvraag afgewezen, of vindt u dat deze te laag is vastgesteld? Neem dan vrijblijvend contact op met PWM Advocaten voor een Quick-Scan van uw zaak zodat u snel weet of het instellen van bezwaar zin heeft.

Uw gespecialiseerde advocaat:

Bij gerechtigheid is snelheid vaak van groot belang.

Schroom daarom niet nu vrijblijvend contact op te nemen met PWM Advocaten.