Advocaat Commune Strafrecht.

Een advocaat commune strafrecht staat verdachten bij voor een eerlijk proces.

Commuun strafrecht is een verzamelnaam voor alle misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht en enkele bijzondere wetten.

Het is voor verdachte in commune strafrechtzaken van groot belang tijdig een advocaat in te schakelen. Dit ter bescherming van de belangen van een verdachte en hem een eerlijk proces wordt gegarandeerd.

PWM-Advocaten-Beverwijk-Advocaat-commune-strafrecht

Wat valt er allemaal onder commune strafrecht?

Bij het commune strafrecht kunt u denken aan zaken over bijvoorbeeld:

  • Vermogensdelicten (diefstal, verduistering)
  • Cybercrime
  • Geweldsdelicten
  • Levensdelicten (doodslag/ moord)
  • Fraude (valsheid in geschrift, oplichting, omkoping, witwassen, niet melden van  ongebruikelijke transacties, faillissementsfraude, handelen met voorkennis. Ook het schenden van vergunningsvoorwaarden)
  • Zedendelicten (aanranding, verkrachting)
  • Mensenhandel (mensensmokkel, vrouwenhandel, kinderhandel)
  • Drugsdelicten
  • Wapenhandel

Mocht u verdachte zijn van een strafbaar feit en door de politie zijn aangehouden of per brief worden ‘uitgenodigd’ om op het politiebureau te verschijnen, schakel dan tijdig één van onze strafrechtadvocaten in.

Van belang is dat u tijdens verhoor geen antwoord op vragen geeft zonder eerst overleg met uw advocaat te hebben gehad.

Ook kunt u als getuige per post een oproeping of dagvaarding ontvangen om bij de politie of rechter voor verhoor te verschijnen. Raadpleeg ook dan eerst uw advocaat.

Uw gespecialiseerde advocaat:

Bij gerechtigheid is snelheid vaak van groot belang.

Schroom daarom niet nu vrijblijvend contact op te nemen met PWM Advocaten.